Disseny

Aquest element permet convertir un teatre en un auditori per un dia oferint el nivell de qualitat acústica necessari. Sent modular, es dissenya adaptada a l'espai disponible i, sent plegable, permet el seu emmagatzematge apilada. De pes lleuger i baix manteniment. Assajos acústics realitzats per la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Convertir un teatre en un auditori per un dia

Els teatres no permeten l'acústica perfecta per als concerts. Esteva ha dissenyat i testat acústicament  un sistema modular per erigir una petxina acústica de fàcil muntatge que s'emmagatzema fàcilment. Aquest sistema permet adaptar-se a tot tipus i dimensions de caixa escènica i boca   amb total versatilitat .

L'acabat visual  pot ser en color o fusta d'acord amb el vostre disseny .

 

Material

 

Materials

Panells acústics formats tipus sandvitx d'alumini amb escuma rígida (la cara exterior es pot acabar en fusta o qualsevol color a escollir).

Components

 Mòduls laterals constituïts per torres de 3 m d'ample amb làmines plegables que es redueixen a 1,5 m   tipus   llibre. Les altures variables d’acord a les característiques de l’edifici. Les torres estan formades per base metàl·lica que té funcions de contrapès i conté enllaços per ancorar el carro d'emmagatzematge.   

Mòduls de sostre   Constituïts  per panells suspesos  paneles   suspesos amb estructura  resistente robusta d'alumini .   Els braços penjants permeten col.locar els panells del sostre en la seva posició de treball horitzontal i per a l'emmagatzematge sota la pinta (vertical))  Permet la instal.lació integrada de la il.luminació especificada al projecte.