Disseny

Antoni Roselló

 

PREMI DELTA DE PLATA ADI-FAD 1993. Espai obert, ben ventilat, ombrejat , d'àmplia visibilitat i transparència que alhora respecta l'entorn i és de fàcil operativitat. Darrere l'aparença d'un contenidor de mesures estàndard, i gràcies a un sistema hidràulic, es transforma en bar i viceversa. Una torre publicitària de 6 metres d'alçada completa el conjunt. Infranquejable, resistent, transportable i apilable. 

Material

Estructura de perfils tubulars de paret gruixuda protegits contra la corrosió. Revestiments exteriors de polièster reforçat amb fibra de vidre. Paviment de llistons de fusta d'IROKO envernissada. Acabat d'acer inoxidable al mostrador.